Blood Magic Info

Sielanic can learn Koldun as Thaum PGttHC pp 189

Assamite Paths / CB-Ass-R pp 73

Dur-An-Ki Paths / BS pp 42

Various Setite Thaum / CB-FoS-R pp 70-71 & BS pp 24

Sadhana Paths / BS pp 62

 

Hedge magic Conversions - Sor pp 55

 

 

Type                 Blood Magic Path                         Book(s) Found In

Akhu                 Alchemy (Setite)                         BS pp 24 & LOTN-ST pp 47-48

Akhu                 Divine Hand (Setite)                                 BS pp 24-26

Akhu                 Elemental Mastery (Setite)                        LS3 pp 105

Akhu                 Focused Mind (Setite)                               BS pp 24 & BM pp LOTN-ST pp 50-51

Akhu                 Lure of Flames (Setite)                             F&F pp 200-202 & LOTN-R pp 178-180

Akhu                 Mastery of the Mortal Shell (Setite)            LOTN-ST pp 53-54

Akhu                 Movement of the Mind (Setite)                  F&F pp 202-203 & LOTN-R pp 180-182

Akhu                 Path of Blood (Setite)                               F&F pp 199-200 & LOTN-R pp 177-178

Akhu                 Path of Conjuring (Setite)             LOTN-R pp 182-183 & LoE pp 73-74

Akhu                 Path of Corruption (Setite)                        LOTN-CG pp 81-84 & LoE pp 77-78

Akhu                 Path of Curses (Setite)                             LOTN-ST pp 58-60

Akhu                 Path of Duat (Setite)                                BS pp 26-27

Akhu                 Path of Mars (Setite)                                LOTN-SG pp 124-126

Akhu                 Path of the Dry Nile (Setite)                      BM pp 116-117

Akhu                 Snake Inside (Setite)                               BM pp 116 & BS pp 14-15

Akhu                 Spirit Manipulation (Setite)                        LOTN-CG pp 87-90

Akhu                 The Immanence of Set (Setite)                 LS3 pp 105-106

Akhu                 Ushabti (Setite)                                       BS pp 27-28

Akhu                 Weather Control (Setite)                           F&F pp 203-204 & LOTN-CG pp 91-93

Countermagic     Perdo Magica                                          PGttLC pp 168 & LOTN-CG pp 92-93

Dark Thaum       Fires of the Inferno                                  LOTN-SG pp 100-101

Dark Thaum       Maleficia                                    DAC pp 109-110

Dark Thaum       Path of Corruption                                   DAC pp 105

Dark Thaum       Path of Evil Revelations                            DAC pp 105-106

Dark Thaum       Path of Pain                                            DAC pp 106-107

Dark Thaum       Path of Phobos                                        LOTN-SG pp 102-103

Dark Thaum       Path of Spirit                                          DAC pp 107-108

Dark Thaum       Striga                                                    DAC pp 110-111

Dark Thaum       Taking of the Spirit                                  LOTN-SG pp 103-105

Dur-An-Ki           Convenant of Nergal (Dur-An-Ki)                BS pp 43-44

Dur-An-Ki           Evil Eye (Dur-An-Ki)                                 BS pp 44-45

Dur-An-Ki           The Hunter's Winds (Dur-An-Ki)                 BM pp 123

Dur-An-Ki           Music of the Spheres (Dur-An-Ki)               BS pp 46-47

Dur-An-Ki           Path of Blood Nectar (Dur-An-Ki)               BS pp 42 & BS pp 62-63

Dur-An-Ki           Path of Duat (Dur-An-Ki)                           BS pp 26-27

Dur-An-Ki           Alchemy (Assamite)                                 LOTN-ST pp 47-48

Dur-An-Ki           Awakening of the Steel (Assamite)             CB-Ass-R pp 74-76

Dur-An-Ki           Elemental Mastery (Assamite)                   F&F pp 204-206 & LOTN-CG pp 76-78

Dur-An-Ki           Focused Mind (Assamite)                          LOTN-ST pp 50-51

Dur-An-Ki           Hands of Destruction (Assamite)                LOTN-R pp 183-185

Dur-An-Ki           Lure of Flames (Assamite)            F&F pp 200-202 & LOTN-R pp 178-180

Dur-An-Ki           Movement of the Mind (Assamite)  F&F pp 202-203 & LOTN-R pp 180-182

Dur-An-Ki           Neptune's Might (Assamite)                       LOTN-CG pp 79-81

Dur-An-Ki           Path of Blood (Assamite)                          F&F pp 199-200 & LOTN-R pp 177-178

Dur-An-Ki           Path of Conjuring (Assamite)                     LOTN-R pp 182-183

Dur-An-Ki           Path of Father's Vengeance (Assamite)       LOTN-SG pp 126-129

Dur-An-Ki           Path of the Blood's Curse (Assamite)          LOTN-ST pp 56-58

Dur-An-Ki           Path of Warding                                      LS3 pp 67

Dur-An-Ki           Spirit Manipulation (Assamite)                    LOTN-CG pp 87-90

Dur-An-Ki           Way of the Levinbolt (Assamite)                LS3 pp 67

Dur-An-Ki           Weather Control (Assamite)                      F&F pp 203-204 & LOTN-CG pp 91-93

Dur-An-Ki           Whispers of Heaven (Assamite)                 PGttLC pp 176-179

Dur-An-Ki/Sihr    Echoes of Allah's Wrath (Assamite) RoHe pp 70-72

Islamic Sihr        Gifts of Faith                                           VoN pp 161-163 & WOD2nd pp 102

Islamic Sihr        Gifts of the Heart                         VoN pp 163-164

Mortis                Path of the Four Humors (Lamia)               F&F pp 179-181

Mortis/Necro       Cadaverous Animation                              F&F pp 177-179

Mortis/Necro       Corpse in the Monster                              F&F pp 175-177

Mortis/Necro       Grave's Decay                                        F&F pp 173-175

Mortis/Necro       Nigrimancy                                             PGttHC pp 193-196

Necro                Ash Path                                    LOTN-R pp 153-155

Necro                Bone Path                                              LOTN-R pp 155-156

Necro                Mortuus Path                                          LOTN-SG pp 116-118

Necro                Path of Abombo                                      KEK pp 104-106

Necro                Path of Haunting                                     PGttHC pp 196-197

Necro                Sepulchre Path                                        LOTN-R pp 152-153

Necro                The Cenotaph Path                                  CB-Gio-R pp 67-70

Necro                Vitreous Path                                          LOTN-ST pp 26-31

Voudoun Uses All Necromancy Paths

Nahuallotl           Lash of Xipe Totec                                   BS pp 88-89

Nahuallotl           Lure of Flames                                        F&F pp 200-202 & LOTN-R pp 178-180

Nahuallotl           Path of Blood                                          F&F pp 199-200 & LOTN-R pp 177-178

Nahuallotl           Path of Corruption                                   LOTN-CG pp 81-84 & LoE pp 77-78

Nahuallotl           Spirit Manipulation                                   LOTN-CG pp 87-90

Nahuallotl           Weather Control                                      F&F pp 203-204 & LOTN-CG pp 91-93

Koldun/Sielanic   Way of Earth                                          PGttHC pp 183-185 & BM pp 127-128

Koldun/Sielanic   Way of Fire                                            PGttHC pp 188-189 & BM pp 131-132

Koldun/Sielanic   Way of Sorrow                                        CB-Tzi-R pp 63-67

Koldun/Sielanic   Way of Spirit                                          PGttHC pp 189 & BM pp 132-33

Koldun/Sielanic   Way of Water                                         PGttHC pp 186-188 & BM pp 129-131

Koldun/Sielanic   Way of Wind                                           PGttHC pp 185-186 & BM pp 128-129

Sielanic              Path of the Shadow World             LS2 pp 66-67

Sielanic              Path of the World's Blood              LS2 pp 64-66

Sadhana Alchemy                                    LOTN-ST pp 47-48

Sadhana Elemental Mastery                                   F&F pp 204-206 & LOTN-CG pp 76-78

Sadhana Focused Mind                                          LOTN-ST pp 50-51

Sadhana Hands of Destruction                                LOTN-R pp 183-185

Sadhana Movement of the Mind                             F&F pp 202-203 & LOTN-R pp 180-182

Sadhana Oneiromancy                                          LOTN-ST pp 54-56

Sadhana Path of Blood Nectar                                BS pp 62-63

Sadhana Path of Conjuring                        LOTN-R pp 182-183 & LoE pp 73-74

Sadhana Path of Karma                                        BS pp 63-64

Sadhana Path of Praapti                                        BS pp 64

Sadhana Snake Inside                                          BM pp 116 & BS pp 14-15

Sadhana Spirit Manipulation                                   LOTN-CG pp 87-90

Sabbat Thaum    Gift of Morpheus                                      STGS pp 70

Sabbat Thaum    Path of Father's Vengeance                       LOTN-SG pp 127-130

Sabbat Thaum    Path of Mars                                           LOTN-SG pp 125-127

Thaum               Alchemy                                    LOTN-ST pp 47-48

Thaum               Biothaumaturgy                                      LOTN-ST pp 48-50

Thaum               Elemental Mastery                                   F&F pp 204-206 & LOTN-CG pp 76-78

Thaum               Faux Path                                               BM pp 84-85

Thaum               Focused Mind                                          LOTN-ST pp 50-51

Thaum               Geomancy (Feng Shui)                             WOD1st pp 99-100

Thaum               Green Path                                             LOTN-CG pp 78-81

Thaum               Hands of Destruction                                LOTN-R pp 183-185

Thaum               Hearth Path                                            LOTN-ST pp 51-53

Thaum               Lure of Flames                                        F&F pp 200-202 & LOTN-R pp 178-180

Thaum               Mastery of the Mortal Shell                       LOTN-ST pp 53-54

Thaum               Movement of the Mind                             F&F pp 202-203 & LOTN-R pp 180-182

Thaum               Neptune's Might                                      LOTN-CG pp 81-83

Thaum               Oneiromancy                                          LOTN-ST pp 54-56

Thaum               Path of Blood                                          F&F pp 199-200 & LOTN-R pp 177-178

Thaum               Path of Conjuring                        LOTN-R pp 182-183 & LoE pp 73-74

Thaum               Path of Corruption                                   LOTN-CG pp 83-86 & LoE pp 77-78

Thaum               Path of Curses                                        LOTN-ST pp 58-60

Thaum               Path of Levinbolt                                     CB-Tre-R pp 51-53 & DAC pp 94-95

Thaum               Path of Mercury                                      BS pp 64

Thaum               Path of Shadowcrafting                            CB-Tre-R pp 53-56

Thaum               Path of Technomancy                              LOTN-CG pp 86-89

Thaum               Path of the Blood's Curse              LOTN-ST pp 56-58

Thaum               Path of Transmutation                              LOTN-ST pp 60-61

Thaum               Path of Warding                                      DAC pp 95-96

Thaum               Prey on the Soul's Fear                            DAC pp 94-95

Thaum               Rego Magica                                           HoT pp 106-107

Thaum               Soul of the Serpent                                  Cairo pp 88

Thaum               Spirit Manipulation                                   LOTN-CG pp 89-92

Thaum               Spirit Thaumaturgy                                  LoE pp 74-75

Thaum               Thaumaturgical Alchemy                          DAC pp 92-94

Thaum               Vines of Dionysus                        LOTN-ST pp 61-63

Thaum               Way of Passage                                      LS2 pp 63

Thaum               Weather Control                                      F&F pp 203-204 & LOTN-CG pp 93-95

Wanga               Flow of Ashe                                           BS pp 77-79

Wanga               Orisha's Fortune                                      BS pp 79-80

Wanga               Path of Blood                                          F&F pp 199-200 & LOTN-R pp 177-178

Wanga               Path of Conjuring                        LOTN-R pp 182-183 & LoE pp 73-74

Wanga               Path of Corruption                                   LOTN-CG pp 81-84 & LoE pp 77-78

Wanga               Path of Curses                                        LOTN-ST pp 58-60

Wanga               Spirit Manipulation                                   LOTN-CG pp 87-90

Wanga               Voice of the Wild                         BS pp 80-81

 

 

Koldunic Rituals

Varies                All Wards                                               PGttHC pp 190

Basic                 Beast That Feeds on Dreams                     PGttHC pp 189-190

Basic                 Blood of Flame                                        PGttHC pp 190-191

Basic                 Communicate with Sire                             F&F pp 206 & LOTN-R pp 185

Basic                 Craft Weirding Stone                                CCBH pp 78-79

Basic                 Defense of the Sacred Haven                    F&F pp 206 & LOTN-R pp 185

Basic                 Deflection of Wooden Doom                      F&F pp 206-207 & LOTN-R pp 185

Basic                 Enlightenment                                         SotB pp 98

Basic                 Hospitality                                              PGttHC pp 190 & LS1 pp 62

Basic                 Invoke the Lesser Sign of Power                PGttHC pp 191

Basic                 Mephistophelean Minx                              SotB pp 98

Basic                 Reawakening Dead Water             PGttHC pp 190 & BM pp 133

Basic                 Reflections                                             BS pp 85

Basic                 Revelation of Blood Lineage                      F&F pp 207

Basic                 Ritual of Death's Embrace             PGttHC pp 190 & TbN pp 142

Basic                 Rouse the Elemental Spirit            PGttHC pp 191

Basic                 Service for Souls                         SotB pp 98

Basic                 Withering Agony                                      SotB pp 98-99

Int.                   Beyond the Wall of Death             SotB pp 99

Int.                   Conjure Lesser Demon                             LS1 pp 62

Int.                   Conjure Spirit                                         PGttHC pp 191

Int.                   Corporal Reservoir                                   CCBH pp78

Int.                   Earth's Embrace                                      BS pp 86

Int.                   Incubus Visage                                        SotB pp 99

Int.                   Invoke the Greater Sign of Power  PGttHC pp 191-192

Int.                   Kiss of the Asp                                        CCBH pp 79

Int.                   Merging of Souls                                     PGttHC pp 192

Int.                   Pool of Secrets                                        PGttHC pp 192

Int.                   Raze the Lelek                                        SotB pp 99

Int.                   Refuge of the Thirsty Grave                      PGttHC pp 192

Int.                   Sentinels of the Haven                             PGttHC pp 192

Int.                   Ties That Bind                                         BM pp 133

Int.                   Truth in Ink                                            CCBH pp 77

Adv.                  Conjure (Greater) Demon             PGttHC pp 192 & LS1 pp 63

Adv.                  Elemental Savior                         SotB pp 100

Adv.                  Gaze of the Gorgon                                  BS pp 86

Adv.                  Nemesis of the Living Earth                       PGttHC pp 193

Adv.                  The Inmost Tug                                       PGttHC pp 192-193

Elder                 Create Vozhd                                          PGttHC pp 193 & LS1 pp 63

Elder                 Embracing the Demon                              SotB pp 100-102

 

 

Sielanic Rituals

Varies                Koldunic Rituals raise one level                  PGttHC pp 189

Basic                 Become One with the Land                       LS2 pp 67

Basic                 Communicate with Sire                             F&F pp 206 & LOTN-R pp 185

Basic                 Defense of the Sacred Haven                    F&F pp 206 & LOTN-R pp 185

Basic                 Deflection of Wooden Doom                      F&F pp 206-207 & LOTN-R pp 185

Basic                 Revelation of Blood Lineage                      F&F pp 207

Int.                   Corporal Reservoir                                   CCBH pp78

Int.                   Craft Weirding Stone                                CCBH pp 78-79

Int.                   Kiss of the Asp                                        CCBH pp 79

Int.                   Soul of the Land                                      LS2 pp 67

Int.                   Truth in Ink                                            CCBH pp 77

Adv.                  Touch the Protector's Mind                        LS2 pp 67

 

 

Voudoun Rituals

Basic                 Knowing Stone                                        BM pp 111

Basic                 Part the Veil                                           BS pp 85

Basic                 Two Centimes                                         BM pp 111-112

Int.                   Baleful Doll                                             BM pp 112-113

Int.                   Blood Dance                                           BM pp 112

Int.                   Corporal Reservoir                                   CCBH pp78

Int.                   Craft Weirding Stone                                CCBH pp 78-79

Int.                   Eyes of the Dead                         BS pp 85

Int.                   Kiss of the Asp                                        CCBH pp 79

Int.                   Nightmare Drums                                    BM pp 112

Int.                   Truth in Ink                                            CCBH pp 77

Adv.                  Dead Man's Hand                        BM pp 113

Adv.                  Gard of Hades                                         BS pp 85

 

 

Wanga Rituals

Basic                 Communicate with Sire                             F&F pp 206 & LOTN-R pp 185

Basic                 Craft Garde                                            BS pp 81-82

Basic                 Craft Gris Gris                                         BS pp 82

Basic                 Defense of the Sacred Haven                    F&F pp 206 & LOTN-R pp 185

Basic                 Deflection of Wooden Doom                      F&F pp 206-207 & LOTN-R pp 185

Basic                 Grandfather's Gift                                    BS pp 82

Basic                 Revelation of Blood Lineage                      F&F pp 207

Basic                 Singing Charm                                        BS pp 81

Int.                   Candle of Rage                                       BS pp 83

Int.                   Corporal Reservoir                                   CCBH pp78

Int.                   Craft Weirding Stone                                CCBH pp 78-79

Int.                   Curse Candle                                          BS pp 82-83

Int.                   Kiss of the Asp                                        CCBH pp 79

Int.                   Ori Sight                                    BS pp 83

Int.                   Truth in Ink                                            CCBH pp 77

Adv.                  Shackles of Blood                                    BS pp 83

 

 

Sihr/Islamic Rituals

Basic                 Communicate with Sire                             F&F pp 206 & LOTN-R pp 185

Basic                 Defense of the Sacred Haven                    F&F pp 206 & LOTN-R pp 185

Basic                 Deflection of Wooden Doom                      F&F pp 206-207 & LOTN-R pp 185

Basic                 Mask of Allah                                          VoN pp 164

Basic                 Revelation of Blood Lineage                      F&F pp 207

Basic                 Touch of Allah                                         VoN pp 164

Int.                   Corporal Reservoir                                   CCBH pp78

Int.                   Craft Weirding Stone                                CCBH pp 78-79

Int.                   Kiss of the Asp                                        CCBH pp 79

Int.                   Truth in Ink                                            CCBH pp 77

Int.                   Ward Vs Djinn                                         VoN pp 165

Elder                 Allah's Blessing                                        VoN pp 165

Master               Dampen the Keening                                VoN pp 166

 

 

Akhu Rituals

Varies                Necromancy Rituals raise one level BS pp 25

Basic                 Communicate with Sire                             F&F pp 206 & LOTN-R pp 185

Basic                 Defense of the Sacred Haven                    F&F pp 206 & LOTN-R pp 185

Basic                 Deflection of Wooden Doom                      F&F pp 206-207 & LOTN-R pp 185

Basic                 Dreams of Duat                                       BS pp 29

Basic                 Inscribe the Book of Set                           BS pp 29

Basic                 Milk of Set                                              BM pp 117-118

Basic                 Opening the Gate                        BM pp 118

Basic                 Opening the Mouth                                  BS pp 29

Basic                 Revelation of Blood Lineage                      F&F pp 207

Basic                 Seal the Gates of Blood                            BS pp 29

Basic                 Typhon's Brew                                        BS pp 29

Int.                   Corporal Reservoir                                   CCBH pp78

Int.                   Craft Weirding Stone                                CCBH pp 78-79

Int.                   Dismembering of Osiris                             BM pp 119

Int.                   Kiss of the Asp                                        CCBH pp 79

Int.                   Linked Soul Elixir                         BS pp 29-30

Int.                   Prepare Canopic Jars                               BM pp 118-119

Int.                   Scorpion Sending                        BS pp 30

Int.                   Severing Sand                                        BS pp 30

Int.                   Summon Sebau                                      BS pp 30

Int.                   Truth in Ink                                            CCBH pp 77

Adv.                  Dismembering the God                             BM pp 119

Adv.                  Warding Cippus                                       BS pp 30

Elder                 Hybrid Mummy                                       BS pp 31

Unknown            Corrupt Soul                                           GC3 pp 134

 

Nahuallotl Rituals

Basic                 Communicate with Sire                             F&F pp 206 & LOTN-R pp 185

Basic                 Defense of the Sacred Haven                    F&F pp 206 & LOTN-R pp 185

Basic                 Deflection of Wooden Doom                      F&F pp 206-207 & LOTN-R pp 185

Basic                 Mirror of the Gods                                   BS pp 89

Basic                 Revelation of Blood Lineage                      F&F pp 207

Basic                 Shround of Day                                       BS pp 89

Int.                   Brother's Eyes                                         BS pp 89

Int.                   Corporal Reservoir                                   CCBH pp78

Int.                   Craft Weirding Stone                                CCBH pp 78-79

Int.                   Kiss of the Asp                                        CCBH pp 79

Int.                   Strength of the Vanquished                       BS pp 89

Int.                   Truth in Ink                                            CCBH pp 77

Adv.                  Severance                                              BS pp 90

 

 

Sadhana Rituals

Basic                 Animaa                                                  BS pp 65

Basic                 Armor of Diamond Serenity                       BS pp 64

Basic                 Ash of Agni's Curse                                  BS pp 65

Basic                 Communicate with Sire                             F&F pp 206 & LOTN-R pp 185

Basic                 Defense of the Sacred Haven                    F&F pp 206 & LOTN-R pp 185

Basic                 Deflection of Wooden Doom                      F&F pp 206-207 & LOTN-R pp 185

Basic                 Garimaa                                     BS pp 65

Basic                 Rakta Maya Rituals                                  BS pp 64-65

Basic                 Revelation of Blood Lineage                      F&F pp 207

Basic                 Water Walking                                        BS pp 65

Int.                   Aurava                                                  BS pp 65-66

Int.                   Corporal Reservoir                                   CCBH pp78

Int.                   Craft Weirding Stone                                CCBH pp 78-79

Int.                   Destiny's Call                                          BS pp 65

Int.                   Kiss of the Asp                                        CCBH pp 79

Int.                   Leper's Curse                                          BS pp 65

Int.                   Milk of Puutanaa                                     BS pp 65

Int.                   Truth in Ink                                            CCBH pp 77

Int.                   Warded Womb                                        BS pp 66

Adv.                  Transcendentally Satisfying Body Filling       BS pp 66-67

Elder                 Loom of Vishnu                                       BS pp 67

 

 

Du-Ran-Kai Rituals

Basic                 Astral Portent                                          BS pp 47-48

Basic                 Bind the Heavens                        BS pp 48

Basic                 Communicate with Sire                             F&F pp 206 & LOTN-R pp 185

Basic                 Corporal Reservoir                                   CCBH pp78

Basic                 Defense of the Sacred Haven                    F&F pp 206 & LOTN-R pp 185

Basic                 Deflection of Wooden Doom                      F&F pp 206-207 & LOTN-R pp 185

Basic                 Earth's Blood Cry                         BS pp 48

Basic                 Exorcise Fever                                        BS pp 47

Basic                 Horoscope                                              BS pp 47

Basic                 Kiss of the Asp                                        CCBH pp 79

Basic                 Revelation of Blood Lineage                      F&F pp 207

Basic                 Truth in Ink                                            CCBH pp 77

Basic                 Warding Baptism                         BS pp 47

Int.                   Bull of Heaven                                        BS pp 48

Int.                   Craft Weirding Stone                                CCBH pp 78-79

Int.                   Kudurru                                                 BS pp 49

Int.                   Portrait of Passion                                   BS pp 48

Int.                   Tamimah                                               BS pp 49

Adv.                  Apsu Portal                                             BS pp 50

Adv.                  Lilith's Vengeance                                    BS pp 50

Elder                 Jacob's Kiss                                            BS pp 50

Master               Turn Back the Skies                                 BS pp 50-51

 

 

Assamite Sorcery Rituals

Other                Converted Assamite Rituals listed   CB-Ass-R pp 73

Basic                 Blood Call                                               CB-Ass pp 28 & LoE pp 86

Basic                 Blood of Peace                                        CB-Ass pp 27 & LoE pp 86

Basic                 Blood Rush                                             LOTN-SG pp 129

Basic                 Blood's Cry for Vengance              PGttLC pp 180 & LS3 pp 71

Basic                 Blood Walk                                             LoE pp 80

Basic                 Burning Blade                                         PGttLC pp 169-170 & TT-CG pp 110

Basic                 Communicate with Sire                             F&F pp 206 & LOTN-R pp 185

Basic                 Corporal Reservoir                                   CCBH pp 78

Basic                 Defense of the Sacred Haven                    F&F pp 206 & LOTN-R pp 185

Basic                 Deflection of Wooden Doom                      F&F pp 206-207 & LOTN-R pp 185

Basic                 Donning the Mask of Shadows                   F&F pp 207 7 LoE pp 80

Basic                 Dowse the Earth's Blood                           PGttLC pp 180

Basic                 Encrypt Missive                                       LOTN-ST pp 65

Basic                 Engaging the Vessel of Transference          LN pp 128 & TT-CG pp 110

Basic                 Eye of the Translator                               PGttLC pp 179-180 & LS3 pp 70

Basic                 Eyes of the Nighthawk                              LOTN-SG pp 129-130

Basic                 Gift of Mithra's Bull                                  BM pp 125

Basic                 Glossolalic Fervor                        PGttLC pp 180-181

Basic                 Illuminate Trail of the Prey                        LOTN-SG pp 130

Basic                 Impassable Trail                                      LOTN-ST pp 66 & LoE pp 88

Basic                 Incantation of the Sheperd                       TT-CG pp 110

Basic                 Kiss of the Asp                                        CCBH pp 79

Basic                 Machine Blitz                                          LOTN-SG pp 130

Basic                 Pebble From the Mountain            BM pp 125

Basic                 Principal Focus of Vitae Infusion                 F&F pp 207 & LOTN-R pp 186

Basic                 Purity of Flesh                                         LN pp 128 & PGttLC pp 169

Basic                 Rebirth of Mortal Vanity                            LOTN-ST pp 67 & LoE pp 81

Basic                 Recure of the Homeland                           LOTN-SG pp 130-131

Basic                 Revelation of Blood Lineage                      F&F pp 207

Basic                 Sense the Mystical                                   LOTN-ST pp 68

Basic                 Steps of the Terrified                               LoE pp 89

Basic                 The Scribe                                              LOTN-ST pp 68

Basic                 Touch the Earth                                      BM pp 124

Basic                 Truth in Ink                                            CCBH pp 77

Basic                 Wake with Evening's Freshness                  F&F pp 207 & LOTN-R pp 186

Basic                 Warding Circle vs Ghouls              TT-CG pp 111

Basic                 Ward vs Ghouls                                       F&F pp 207 & LOTN-R pp 186

Int.                   Approach the Veil                                    BM pp 125

Int.                   Bone of Lies                                           LOTN-R pp 186 & LN pp 129

Int.                   Coerce the Profane                                  PGttLC pp 183

Int.                   Craft Weirding Stone                                CCBH pp 78-79

Int.                   Directing Ahriman's Lance             BM pp 125

Int.                   Fingers Form the Hand                             PGttLC pp 182-183

Int.                   Incorporeal Passage                                F&F pp 208 & LOTN-R pp 186-187

Int.                   Infirm Inert                                            LOTN-ST pp 70

Int.                   Kafir's Bane                                            SotB pp 102

Int.                   Light of Vengeance                                  LoE pp 86-87

Int.                   Mark the Blood Oath                                PGttLC pp 181

Int.                   Messenger of the Winds                            PGttLC pp 182 & LS3 pp 71

Int.                   Mirror of Second Sight                             LOTN-SG pp 132

Int.                   Rite of Marduk Triumphant                        BM pp 125

Int.                   Sanguine Assistant                                   TT-CG pp 111-112

Int.                   Shaft of Belated Quiescence                      F&F pp 208

Int.                   Splinter Servant                                      TT-CG pp 113

Int.                   The Sire Impotent                                   SotB pp 102

Int.                   Touch of Nightshade                                LoE pp 91-92

Int.                   Ward vs Lupines                                      PGttLC pp 173 & LN pp 129

Adv.                  Enchant Talisman                        TT-CG pp 113-114

Adv.                  Erpel the Dark Humors                             PGttLC pp 183

Adv.                  Healing Blood                                          LoE pp 87

Adv.                  Rite of Marduk Slain and Risen                  BM pp 125-126

Adv.                  Seeing With the Sky's Eyes                       BM pp 126

Adv.                  Severed Hand                                         LOTN-ST pp 73-74

Adv.                  Ward vs Demons                         F&F pp 209

Adv.                  Ward vs Ghosts                                       F&F pp 209

Adv.                  Ward vs Kindred                                      F&F pp 209

Adv.                  Ward vs Spirits                                        F&F pp 209

Elder                 Evade Curse                                           CB-Ass pp 28

Elder                 From Marduk's Throat                              SotB pp 102 & BM pp 126

 

 

Necromancy/Mortis Rituals

Basic                 Call of the Hungry Dead                           LOTN-R pp 157

Basic                 Casting of Bones                         PGttHC pp 197

Basic                 Circle of Cerberus                                    BM pp 105

Basic                 Eldritch Beacon                                       PGttHC pp 197-198 & LOTN-SG pp 118

Basic                 Eyes of Despondent Revolation                  PGttHC pp 198

Basic                 Eyes of the Grave                                    F&F pp 181-182 & LOTN-R pp 157

Basic                 Final Sight                                              F&F pp 181

Basic                 Howl From Beyond                                  PGttHC pp 198

Basic                 Hungry Mold                                           PGttHC pp 198

Basic                 Judgment of Rhadamanthus                      BM pp 105

Basic                 Kiss of Ages                                            PGttHC pp 198-199

Basic                 Knell of Doom                                         PGttHC pp 198

Basic                 Minestra Di Morte                                    CB-Gio-R pp 74

Basic                 Occhio D'Uomo Morto                              CB-Gio-R pp 75-76

Basic                 Part the Veil                                           BS pp 85

Basic                 Puppet                                                   LOTN-SG pp 118

Basic                 Rape of Persephone                                 BM pp 105

Basic                 Revivify the Cold Vitae                             F&F pp 181

Basic                 Ritual of Pochtli (Pisanob)             CB-Gio-R pp 72

Basic                 Ritual of the Smoking Mirror (Pisanob)        CB-Gio-R pp 71-72

Basic                 Skull of Warning                                      PGttHC pp 199

Basic                 Spirit Beacon                                          LOTN-R pp 157

Basic                 The Hand of Glory                                   CB-Gio-R pp 74-75

Basic                 Unearth the Hidden Corpse                       PGttHC pp 199

Int.                   Awaken the Quiet Heart (Humanity)           RoHu pp 71-72

Int.                   Bastone Diabolico                                    CB-Gio-R pp 76

Int.                   Cadaver's Touch                          LOTN-R pp 157

Int.                   Call on the Shadow's Grace                       LOTN-R pp 157-158

Int.                   Compel the Ghostly Guardian                    RoP pp 76

Int.                   Corporal Reservoir                                   CCBH pp78

Int.                   Craft Weirding Stone                                CCBH pp 78-79

Int.                   Din of the Damned                                  LOTN-SG pp 119

Int.                   Divine Sign (Pisanob)                               CB-Gio-R pp 44 and 72

Int.                   Drink of Styx's Waters                              BM pp 105-106

Int.                   Drink of Lethe's Waters                            BM pp 106

Int.                   Eyes of the Dead                         BS pp 85

Int.                   Fettered Minion                                       PGttHC pp 199-200

Int.                   Graveyard Mists                                      PGttHC pp 200

Int.                   Implacable Vigor                         PGttHC pp 200

Int.                   Kiss of the Asp                                        CCBH pp 79

Int.                   Malediction of Fetid Veins              PGttHC pp 200

Int.                   Mark of Despair                                      PGttHC pp 200-201

Int.                   Peek Past the Shroud                               PGttHC pp 201 & LOTN-SG pp 119

Int.                   Resurrection of Stirred Blood                     PGttHC pp 201

Int.                   Ritual of the Unearthed Fetter                   LOTN-R pp 158

Int.                   Ritual of Xipe Totec (Pisanob)                    CB-Gio-R pp 72-73

Int.                   Soulcrafting                                            VAVC pp 70

Int.                   Tempesta Scudo                                     CB-Gio-R pp 76

Int.                   Truth in Ink                                            CCBH pp 77

Int.                   Veil That Bars Eternity                              PGttHC pp 201

Adv.                  Chair of Hades                                        BM pp 106

Adv.                  Chill of Oblivion                                       LOTN-SG pp 119-120

Adv.                  Draught of Dust and Ashes                        PGttHC pp 201

Adv.                  Esilio                                                     CB-Gio-R pp 76-77

Adv.                  Garb of Hades                                         BS pp 85

Adv.                  Grasp the Ghostly                                    LOTN-R pp 158

Adv.                  Ritual of Teyolia (Pisanob)             CB-Gio-R pp 73-74

Adv.                  Sanctuary of Living Death             PGttHC pp 201-202

Adv.                  Walk Through the Shroud             F&F pp 182

Elder                 Orpheus Decent                                      PGttHC pp 202-203

 

 

Dark Thaumaturgy Rituals

Varies                Bind the Interloper                                  LOTN-SG pp 106

Varies                Call Forth the Host                                   LOTN-SG pp 105-106

Basic                 Bind the Familiar                         DAC pp 108

Basic                 Bring Forth the Hell Beast             DAC pp 108

Basic                 Curse of Oedipus                         LOTN-SG pp 106

Basic                 The Knotted Cord                        DAC pp 108

Basic                 Video Nefas                                            LOTN-SG pp 106-107

Basic                 Warding Circle                                        DAC pp 108

Int.                   Blood Imp                                              DAC pp 108

Int.                   Bloody Bones                                          DAC pp 108

Int.                   Corporal Reservoir                                   CCBH pp78

Int.                   Craft Weirding Stone                                CCBH pp 78-79

Int.                   Felis Negrum                                          LOTN-SG pp 107

Int.                   Kiss of the Asp                                        CCBH pp 79

Int.                   Lethean Chains                                       DAC pp 109

Int.                   Plague's Secret Domain                            LOTN-SG pp 107-109

Int.                   The Leaden Heart                                    DAC pp 108-109

Int.                   Truth in Ink                                            CCBH pp 77

Int.                   Vile Swarm                                             DAC pp 109

Adv.                  Close the Ways                                       LOTN-SG pp 109

Adv.                  Into the Abyss                                        LOTN-SG pp 109-110

Adv.                  The Hand of Glory                                   DAC pp 109

Adv.                  Ward Versus Demons                               DAC pp 109

 

 

Sabbat Thaumaturgy Rituals

Basic                 Blood Rush                                             LOTN-SG pp 130

Basic                 Communicate with Sire                             F&F pp 206 & LOTN-R pp 185

Basic                 Craft Bloodstone                          LOTN-ST pp 65 & LoE pp 87

Basic                 Defense of the Sacred Haven                    F&F pp 206 & LOTN-R pp 185

Basic                 Deflection of Wooden Doom                      F&F pp 206-207 & LOTN-R pp 185

Basic                 Domino of Life                                        LOTN-SG pp 130

Basic                 Eyes of the Nighthawk                              LOTN-SG pp 130-131

Basic                 Illuminate Trail of the Prey                        LOTN-SG pp 131 & LoE pp 88

Basic                 Impassable Trail                                      LOTN-ST pp 66 & LoE pp 88

Basic                 Machine Blitz                                          LOTN-SG pp 131 & LoE pp 88

Basic                 Power of the Invisible Flame                     LoE pp 89

Basic                 Preserve Blood                                        LoE pp 89

Basic                 Recure of the Homeland                           LOTN-SG pp 131-132

Basic                 Revelation of Blood Lineage                      F&F pp 207

Basic                 Steps of the Terrified                               LoE pp 89

Basic                 Summon Guardian Spirit                           LoE pp 89

Basic                 Widow's Spite                                         LOTN-SG pp 132

Basic                 Will o'the Wisp                                        LoE pp 89

Int.                   Bottled Voice                                          LoE pp 90

Int.                   Clinging of the Insect                               LOTN-SG pp 132

Int.                   Corporal Reservoir                                   CCBH pp78

Int.                   Craft Weirding Stone                                CCBH pp 78-79

Int.                   Drawing upon the Bond                            STGS pp 72

Int.                   Eldritch Glimmer                                      LoE pp 90

Int.                   Fire in the Blood                                      STGS pp 72

Int.                   Firewalker                                              LOTN-SG pp 132 & LoE pp 90

Int.                   Friend of the Trees                                  LoE pp 90

Int.                   Invisible Chains of Binding             STGS pp 73

Int.                   Keening of the Banshee                            LoE pp 91

Int.                   Kiss of the Asp                                        CCBH pp 79

Int.                   Mirror of Second Sight                             LOTN-SG pp 133

Int.                   Mirror Walk                                            LoE pp 91

Int.                   Respect of the Animals                             LoE pp 91

Int.                   Rotten Wood                                           STGS pp 72

Int.                   Summon Mischievous Spirit                       STGS pp 72

Int.                   The Haunting                                          LoE pp 90-91

Int.                   Touch of Nightshade                                LoE pp 91-92

Int.                   Truth in Ink                                            CCBH pp 77

Adv.                  Dominion                                               LoE pp 92

Adv.                  Eyes of the Beast                        LoE pp 92

Adv.                  Lion Heart                                              LoE pp 92

Adv.                  Mindcrawler                                            LoE pp 92-93

Adv.                  Paper Flesh                                            LoE pp 93 & LOTN-SG pp 133

Adv.                  Spirit of Torment                         LoE pp 93

Adv.                  Thirst Unquenchable                                STGS pp 74

Elder                 Iron Mind                                               STGS pp 74 & METJ-1 pp 46

Elder                 Spider's Web                                          STGS pp 74-75 & METJ-1 pp 49

Elder                 The Gift                                                 STGS pp 74 & METJ-1 pp 45-46

Master               Chill of the Windsaber                              STGS pp 75 & METJ-1 pp 44-45

Master               Shadow of the Wolf                                 STGS pp 75 & METJ-1 pp 47-48

 

 

Thaumaturgy Rituals

Basic                 Banish Big Brother (Anarch)                      LOTN-AG pp 66

Basic                 Bind the Accusing Tongue             TT-CG pp 109-110

Basic                 Black Water                                            DSBH pp 79

Basic                 Blood into Water                                     NYbN pp 48

Basic                 Blood Mastery                                         CB-Tre-R pp 56-57

Basic                 Blood Mead                                            LOTN-ST pp 64-65

Basic                 Blood Walk                                             LoE pp 80

Basic                 Brand of the Paramour                             LOTN-ST pp 65

Basic                 Bureaucratic Condemnation                      BM pp 91-92

Basic                 Burning Blade                                         PGttLC pp 169-170 & TT-CG pp 110

Basic                 Calling the Restless Spirit              LoE pp 80

Basic                 Communicate with Sire                             F&F pp 206 & LOTN-R pp 185

Basic                 Counting Coup                                        AnCo pp 60-61

Basic                 Craft Bloodstone                          LOTN-ST pp 65

Basic                 Crimson Sentinel                         LN pp 128

Basic                 Dedicate the Chantry                               CB-Tre-R pp 57

Basic                 Defense of the Sacred Haven                    F&F pp 206 & LOTN-R pp 185

Basic                 Deflection of Wooden Doom                      F&F pp 206-207 & LOTN-R pp 185

Basic                 Deny the Intruder                                    CB-Tre-R pp 58

Basic                 Detect Authority                                      AnCo pp 61

Basic                 Devil's Touch                                          F&F pp 207 & LOTN-R pp 185

Basic                 Donning the Mask of Shadows                   F&F pp 207 7 LoE pp 80

Basic                 Dust of Remembrance                              HoT pp 111

Basic                 Encrypt Missive                                       LOTN-ST pp 65

Basic                 Enhancing the Curse                                LOTN-ST pp 65

Basic                 Engaging the Vessel of Transference          LN pp 128 & TT-CG pp 110

Basic                 Epistle of Babel                                       PGttLC pp 168

Basic                 Evocation of the Taper                             PGttLC pp 169

Basic                 Expedient Paperwork                               BM pp 87 & 89

Basic                 Extinguish                                              LOTN-ST pp 66

Basic                 Feather Stone (Gargoyle)             F&F pp 219

Basic                 Flatline (Anarch)                                      LOTN-AG pp 66-67

Basic                 Impassable Trail                                      LOTN-ST pp 66

Basic                 Impressive Visage                                   LOTN-ST pp 66

Basic                 Imp's Affliction                                        LOTN-ST pp 66

Basic                 Incantation of the Sheperd                       TT-CG pp 110

Basic                 Inscription                                              CB-Tre-R pp 58-59

Basic                 Iron Body (Anarch)                                  LOTN-AG pp 67

Basic                 It Steals Your Whispers                            HoT pp 111-112

Basic                 Jinx                                                       LOTN-ST pp 66

Basic                 Know the Unnatural Beast (Gargoyle)         F&F pp 219-220

Basic                 Lassitude of Revelry                                 PGttLC pp 170

Basic                 Learning the Mind Enslumbered                 LOTN-ST pp 67

Basic                 Luminous Vitae                                       NYbN pp 48

Basic                 Membranous Appropriation                       HoT pp 111

Basic                 Mourning Life Curse                                 LOTN-ST pp 67 & LoE pp 81

Basic                 Now Its Sight Is Ours                               HoT pp 110-111

Basic                 Obscure the Malice                                  NYbN pp 48

Basic                 Preserve Corpse                          DSBH pp 79

Basic                 Principal Focus of Vitae Infusion                 F&F pp 207 & LOTN-R pp 186

Basic                 Purge the Inner Demon                            LOTN-ST pp 67 & BM pp 90

Basic                 Purify Blood                                            CB-Tre-R pp 57-58

Basic                 Purity of Flesh                                         TT-CG pp 110 & PGttLC pp 169

Basic                 Quench the Tallow                                   PGttLC pp 169

Basic                 Rebirth of Mortal Vanity                            LOTN-ST pp 67 & LoE pp 81

Basic                 Revelation of Blood Lineage                      F&F pp 207

Basic                 Rite of Introduction                                  LOTN-ST pp 68 & LoE pp 81

Basic                 Ritual of Death's Embrace             TbN pp 142

Basic                 Ritual's Recognition                                  CB-Tre-R pp 59

Basic                 Sanguine Lodestone                                 PGttLC pp 169

Basic                 Sanguineous Phial                                    LOTN-ST pp 68

Basic                 Scent of the Garou's Passing                     LoE pp 82 & LOTN-R pp 186

Basic                 Sense the Mystical                                   LOTN-ST pp 68

Basic                 Serenading the Kami                                BM pp 91

Basic                 Skin of the Chameleon (Gargoyle)  F&F pp 220

Basic                 Soul of the Earth (Gargoyle)                      BSS pp 80

Basic                 Spite of the Harridan                                SotB pp 96

Basic                 Steps of the Terrified                               BM pp 93 & LoE pp 89

Basic                 The Carrion Fly Delayed                           HoT pp 110

Basic                 The Open Passage                                   LoE pp 82 & LOTN-R pp 185-186

Basic                 The Scribe                                              LOTN-ST pp 68

Basic                 Transubstantiation of Humors                    PGttLC pp 170

Basic                 Trima                                                    LOTN-ST pp 69

Basic                 Wake with Evening's Freshness                  F&F pp 207 & LOTN-R pp 186

Basic                 Warding Circle vs Ghouls              TT-CG pp 111

Basic                 Ward vs Ghouls                                       F&F pp 207 & LOTN-R pp 186

Basic                 Whispers of the Ghost                              LOTN-ST pp 69

Basic                 Writ of Protected Passage             SFbNC pp 130

Basic                 Your Fate Shall be Known             HoT pp 112

Int.                   A Touch of Nightshade                             LOTN-ST pp 72

Int.                   Awakening the Verdant Thorn                    PGttLC pp 170-171

Int.                   Beacon of the Self                                   NYbN pp 38

Int                    Binding the Beast                        LoE pp 82

Int.                   Bind the Familiar                         PGttLC pp 171-172

Int.                   Bladed Hand                                           LoE pp 82

Int.                   Blood Allergy                                          LOTN-ST pp 69

Int.                   Blood Certamen                                      CB-Tre-R pp 61-63

Int.                   Bone of Lies                                           LOTN-R pp 186 & LN pp 129

Int.                   Certamen                                               PGttLC pp 172-173

Int.                   Cleansing of the Flesh                              LOTN-ST pp 69-70

Int.                   Consecration of the Sanctum                     PGttLC pp 173-174

Int.                   Corporal Reservoir                                   CCBH pp78

Int.                   Craft Dream Catcher                                LOTN-ST pp 70

Int.                   Craft Weirding Stone                                CCBH pp 78-79

Int.                   Crucible of Sympathetic Agony                  HoT pp 112-113

Int.                   Death Wrath                                           AnCo pp 78

Int.                   Defender of the Haven (Gargoyle) F&F pp 220

Int.                   Detect the Hidden Observer (Anarch)         LOTN-AG pp 67-68

Int.                   Displacement of the Pneuma                     HoT pp 113

Int.                   Draught of Earth's Blood                           PGttLC pp 173

Int.                   Eyes of the Past                                      LoE pp 83

Int.                   Flesh of Fiery Touch                                 F&F pp 207-208 & LoE pp 83

Int.                   Furtive Integument                                  HoT pp 116

Int.                   Gentle Mind                                            LoE pp 83

Int.                   Haunted House                                       LoE pp 83

Int.                   Heart of Stone                                        F&F pp 208 & LoE pp 83-84

Int.                   Hell's Calling (Anarch)                              LOTN-AG pp 68

Int.                   Ichor of the Hexaped                               HoT pp 113-114

Int.                   Illusion of Peaceful Death             LoE pp 84

Int.                   Incorporeal Passage                                F&F pp 208 & LOTN-R pp 186-187

Int.                   Infernal Compact                        PGttLC pp 174

Int.                   Infirm Inert                                            LOTN-ST pp 70

Int.                   Infusion of Earth (Gargoyle)                      F&F pp 220-221

Int.                   Inherited Affinity                         CB-Tre-R pp 59-60

Int.                   Innocence of the Child's Heart                   LoE pp 84

Int.                   Kiss of the Asp                                        CCBH pp 79

Int.                   Major Creation                                        LOTN-ST pp 71

Int.                   Mark of Amaranth                                   CB-Tre-R pp 63

Int.                   Moonlight Dancers                                   DSBH pp 79

Int.                   Pavis of Foul Presence                              LOTN-R pp 187 & LN pp 129

Int.                   Populate Night's Gardens                          HoT pp 114-115

Int.                   Power of the Pyramid                               CB-Tre-R pp 60

Int.                   Protean Curse                                         LoE pp 84

Int.                   Quicksilver Eel                                        HoT pp 115

Int.                   Rending Sweet Earth                                LoE pp 84

Int.                   Rend the Mind                                         BM pp 96

Int.                   Return of the Heart                                  LOTN-ST pp 71

Int.                   Rite of Sorcerous Shield (Gargoyle)            F&F pp 220

Int.                   Ritual of the Bitter Rose                            SotB pp 96-97

Int.                   Rutor's Hands                                         CB-Tre-R pp 60-61 & LOTN-R pp 187

Int.                   Sanguine Assistant                                   TT-CG pp 111-112

Int.                   Scry                                                      LOTN-ST pp 71

Int.                   Shadowgate                                           DSBH pp 79

Int.                   Shaft of Belated Quiescence                      F&F pp 208

Int.                   Soul of the Homunculus                            CB-Tre-R pp 63-64 & LOTN-R pp 187

Int.                   Splinter Servant                                      TT-CG pp 113

Int.                   Stolen Kisses                                          LOTN-ST pp 71-72

Int.                   Suspension of Incantation             PGttLC pp 174-175

Int.                   Telecommunication                                  LOTN-ST pp 72

Int.                   The Bronze Head Speaks              HoT pp 115-116

Int.                   The Curse Belated                                   LOTN-ST pp 70

Int.                   The Framing                                           AnCo pp 60

Int.                   The Unseen Change                                 LoE pp 85

Int.                   The Watcher                                           LoE pp 85

Int.                   Track Transgressor                                  LOTN-ST pp 72

Int.                   Transubstantiation of Seven                      CB-Tre-R pp 61

Int.                   Truth in Ink                                            CCBH pp 77

Int.                   Unweave Ritual                                       CB-Tre-R pp 64-65

Int.                   Warding Circle vs Lupines             TT-CG pp 111

Int.                   Ward vs Cathayans                                  SFbNC pp 130

Int.                   Ward vs Fae                                           LOTN-ST pp 73 & PGttLC pp 175

Int.                   Ward vs Lupines                                      PGttLC pp 173 & LN pp 129

Int.                   Ward vs Vitae (Anarch)                            LOTN-AG pp 68

Adv.                  Abandon the Fetters                                 CB-Tre-R pp 65 & LN pp 130

Adv.                  A Curse Upon Thy House                          AnCo pp 78

Adv.                  At Our Command it Breathes                     HoT pp 116-117

Adv.                  Blood Contract                                        F&F pp 209 & LOTN-R pp 187

Adv.                  Blood Phylactery                         PGttLC pp 175-176

Adv.                  Cobra's Favor                                         LOTN-ST pp 73

Adv.                  Court of Hallowed Truth                            LOTN-ST pp 73

Adv.                  Curse of Clytaemnestra                            LoE pp 85

Adv.                  Enchant Talisman                        TT-CG pp 113-114

Adv.                  Escape to a True Friend                            F&F pp 209

Adv.                  Nectar of the Bitter Rose                          LOTN-R pp 187-188 & LN pp 130

Adv.                  Ghost in the System                                 BM pp 97

Adv.                  Gift of the Immobile Form (Gargoyle)         F&F pp 221

Adv.                  Haunting Breeze                                      DSBH pp 79

Adv.                  Heart of Stone (Gargoyle)             F&F pp 221

Adv.                  Mark of the Beast                                    AnCo pp 78

Adv.                  Night of the Red Heart                             CB-Tre-R pp 65-66 & LN pp 129-130

Adv.                  Obliterate the Battlements            SFbNC pp 130=131

Adv.                  Portrait Link                                            LairH pp 141

Adv.                  Sculpting the Perfect Servant                    BM pp 97-98

Adv.                  Severed Hand                                         LOTN-ST pp 73-74

Adv.                  Shadowland Passage                                DSBH pp 80

Adv.                  Stone of the True Form                            LOTN-ST pp 74

Adv.                  Stone Slumber                                        LOTN-ST pp 74 & LoE pp 85-86

Adv.                  The Verdant Blade                                   AaT pp 146

Adv.                  Transform the Skin to Stone (Gargoyle)      F&F pp 221

Adv.                  Trigger                                                  LairH pp 141-142

Adv.                  Umbra Walk                                           CB-Tre pp 38 & LOTN-R pp 188

Adv.                  Vires Acquirit Eundo                                 BM pp 98

Adv.                  Warding Circle vs Demons            TT-CG pp 111

Adv.                  Warding Circle vs Ghosts              TT-CG pp 111

Adv.                  Warding Circle vs Kindred             TT-CG pp 111

Adv.                  Warding Circle vs Spirits                           TT-CG pp 111

Adv.                  Ward vs Demons                         F&F pp 209

Adv.                  Ward vs Ghosts                                       F&F pp 209

Adv.                  Ward vs Kindred                                      F&F pp 209

Adv.                  Ward vs Magi                                          PGttLC pp 176

Adv.                  Ward vs Spirits                                        F&F pp 209

Elder                 Bone of Contention                                  CB-Tre-R pp 66

Elder                 Drowning in Earth                                    LairH pp 142

Elder                 Gift of the Immobile Form                         BSS pp 81-82

Elder                 Greater Scrying                                       LairH pp 142

Elder                 Heart of Stone (Gargoyle)                         BSS pp 81

Elder                 Iron Mind                                               STGS pp 74 & METJ-1 pp 46

Elder                 Mass Grave                                            DSBH pp 80

Elder                 Quenching the Lambent Flame                  SotB pp 97

Elder                 Refined Digestion                                     BM pp 99

Elder                 Servitor Sending                                     LairH pp 142-143

Elder                 Spider's Web                                          STGS pp 74-75 & METJ-1 pp 49

Elder                 Storm Hound                                          LairH pp 143

Elder                 The Gift                                                 STGS pp 74 & METJ-1 pp 45-46

Elder                 Trigger                                                  LairH pp 141-142

Master               A Surfeit of Serpents                                LairH pp 143-144

Master               Bone of Eternal Thirst                               BM pp 99

Master               Chill of the Windsaber                              STGS pp 75 & METJ-1 pp 44-45

Master               Impede the Gifts of Caine             AaT pp 146-147

Master               Platonic Split                                           LairH pp 143

Master               Raise the Dead                                        METJ-1 pp 41-42

Master               Refined Digestion                         LOTN-ST pp 74

Master               Ritual of Holding                                      METJ-1 pp 42-43

Master               Shadow of the Wolf                                 STGS pp 75 & METJ-1 pp 47-48

Master               The Severed Hand                                   AaT pp 147

Master               Utter Destruction of Bonds                        METJ-1 pp 43-44

Master               Whips of the Erinyes                                LairH pp 144

 

 

Malign Humors HoT pp 117-120

Varies                Ichor of Occult Transmission                     HoT pp 120

Basic                 Admixture of Just Acquiescence                 HoT pp 117-118

Basic                 Ale of True Remembrance            HoT pp 118

Basic                 Draught of Molten Fury                             HoT pp 118

Basic                 Potio Martyrium                                      HoT pp 118

Basic                 The Serpent's Cruel Milk                           HoT pp 118-119

Int.                   Caustic Bile                                             HoT pp 119

Int.                   Medicament of Resisting Flesh                   HoT pp 119

Int.                   The Tears of Phoebus                               HoT pp 119-120

Adv.                  Serum of Perpetuating Vitae                     HoT pp 120

Adv.                  Serum of Vaunted Exhortation                   HoT pp 120

 

 

Revenant Rituals (Can be used for Koldunism or Thaum)       LOTN-SG pp 171-172

Adv.                  Stimulation od the Male's Essence  LOTN-SG pp 171

Adv.                  Stimulation od the Female's Essence           LOTN-SG pp 171

Adv.                  Protection of the Revenant Essence            LOTN-SG pp 171

Adv.                  Perfection of the Revenant Essence            LOTN-SG pp 171-172

 

 

Abyss Mysticism Rituals

Basic                 Pierce the Murk                                       PGttHC pp 176-177

Basic                 The Heart That Beats in Silence                 PGttHC pp 177

Basic                 The Shadow of Hands That Serve              PGttHC pp 177

Basic                 Transubstantiation of Essence                    PGttHC pp 177-178

Int.                   Calling the Hungry Shade              PGttHC pp 178-179

Int.                   Drinking the Blood of Ahriman                   PGttHC pp 178

Int.                   Reflections of Hollow Revelation                 PGttHC pp 179

Adv.                  Whispers in the Dark                                PGttHC pp 179-180

Elder                 Into the Chasm                                       PGttHC pp 180-181

Master               Evocation of the Oubliette             PGttHC pp 181